درتاریخ ۱۵ فروردین نشستی درموسسه “خاتون قلم” با حضور خانم‌ها یاورزاده ،فیروزه حافظیان ،صدیقه طبائی‌زاده از اعضای هیأت مدیره وخانم‌ها ناهید یوسفی شاعر، نفیسه علوی شاعر و آقای متولیان شاعر  در محل مؤسسه تشکیل شد

و درباره‌ی همایش «بالی برای پرواز» که از طرف دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی قرار بود در تاریخ ۲۵/۲/۸۵ برگزار و تبادل نظر و صحبت شود از طرف دانشجویان شاعر از “خاتون قلم” تقاضای یاری مادی و معنوی شد، که متأسفانه مؤسسه به علت عدم بودجه امکانات یاری مادی نداشت ولی اعضای هیأت مدیره با کمک‌های شخصی به عنوان کار نیک کمک برای ساخت تندیسهای «بالی برای پرواز»را حمایت کرد متأسفانه “خاتون قلم” طی ماهها افتتاح خود هیچگونه کمک مادی و یاری چه از نهادهای دولتی و چه مردمی نداشته ولی همواره برنامه‌های جامع فرهنگی و شب شعر و نقد شعر با هزینه اعضا هیأت مدیره برگزار کرده است.