اولین نشست هماهنگی و برنامه ریزی مراسم پیش رو درباره بزرگداشت علامه حافظیان، با حضور جمعی از اهل قلم و اعضای محترم، موسسه فرهنگی خاتون قلم، خرداد1403