به ما ایمیل بفرستید

موسسه فرهنگی خاتون قلم

آدرس: تهران، خیابان شریعتی، روبروی پارک شریعتی، کوچه ذکایی، بلوار رودخانه، پلاک ۲۰، واحد ۱

تلفاکس: ۲۲۸۸۳۴۱۱

تلفن: ۲۲۸۸۸۰۱۸

کد پستی: ۱۶۶۱۷۱۹۴۸۱

پست الکترونیک: khatooneqalam@rayana.ir