خاتون قلم درگذشت سرکار خانم دکتر طاهره صفارزاده را به جامعه فرهنگ و ادب ایران اسلامی تسلیت میگوید.خانم صفارزاده شاعر، نویسنده، محقق و تنها زنی بود که توانست قرآن حکیم را به زبان فارسی و انگلیسی ترجمه کند. او در عمر پر برکتش در حوزه های شعر، ترجمه، تحقیق و تألیف آثار گرانقدری از خود بر جای گذاشت.

دکتر طاهره صفارزاده شاعر انقلابی و متعهد، مترجم اندیشمند و قرآن پژوه بزرگ از سوی سازمان نویسندگان افریقا و آسیا به عنوان بانوی برگزیده جهان اسلام انتخاب شد و باعث افتخار زنان ایران و مسلمان جهان گردید. دکتر صفارزاده از یاران و مشوقان اعضای خاتون قلم بودند و این مؤسسه همواره از راهنمایی علمی و ادبی ایشان برخوردار می گشت. در مراسم افتتاح مؤسسه خاتون قلم خانم دکتر طاهره صفارزاده با سخنرانی شیوای خود همراهان این مؤسسه را در راستای علم و ادب و یاری و کمک به زنان تشویق کردند. خاتون قلم همیشه از همراهی دلسوزانه ایشان بهره های فراوان و ذیقیمت می گرفت.
مؤسسه خاتون قلم از دست دادن این بانوی فرهیخته و گرانقدر و قرآن پژوه را به جامعه زنان بویژه اهل قلم و به همه ملت ایران اسلامی و زنان مسلمان جهان تسلیت می گوید.
روحش شاد و یادش گرامی باد

خانم دکتر طاهره صفارزاده در مراسم افتتاح مؤسسه خاتون قلم به هنگام سخنرانی. آذر ماه۱۳۸۴

 

 

خانم دکتر طاهره صفارزاده فرهیخته قرآن پژوه و فیروزه حافظیان شاعر، مؤسس و مدیر عامل خاتون قلم در روز افتتاح (مؤسسه خاتون قلم). آذر ماه۱۳۸۴

 

از راست: خانم دکتر طاهره صفارزاده، دکتر علی موسوی گرمارودی، فیروزه حافظیان، دکتر حکیمه دبیران. اهدای کتاب سفر پنجم به فیروزه حافظیان .

۱۳۸۷/۰۴/۱۴