افتخار کسب رتبه ممتاز الف در آزمون بین المللی تعیین سطح زبان و ادبیات هندى و فلسفه و ادیان هند در دانشگاه بین المللی مهاتما گاندهی وردها مهاراشترا – هندوستان از سوی مرکز فرهنگ و
ارتباطات دولت هند ICCR به دکتر فرزانه اعظم لطفی دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه
تهران تعلق یافت
لازم به ذکر است است در این رقابت آزمون تعیین سطح بیش از ۲۴ کشوردنیا شرکت داشتند در این رقابت ایران اولین بار در این آزمون حضور یافته است در این رقابت علمی برای اولین بار عضو هیت علمی دانشگاه تهران و دانشکده زبانها و ادبیات خارجی فرزانه اعظم لطفی در مطالعات شرق هندوستان در
سطح بين المللي مقام الف کسب کرد.

موسسه فرهنگی خاتون قلم این موفقیت ارزنده را به سرکار خانم دکتر لطفی که از اعضای هیئت علمی سایت علامه حافظیان نیز هستند را تبریک عرض مینماید.