چشمه‌ی نور

 

ای نسیم کوی طه یا علی (ع)

ای دم پاک مسیحا یا علی (ع)

 

جوشش سرچشمه‌ی آب حیات

آبشار آیه‌های بیّنات

 

جوهر والعادیات شهر عشق

معنی والزاریات بَحرِ عشق

 

ناشناس کوچه‌های درد و بیم

آشنای اشک چشمان یتیم

 

در کلامت آیه‌های هل اتی

هم اسیر و هم یتیم از تو عطا

 

تیغ شمشیر تو رحم و عدل و داد

برق خشمش نور بر ظلمت نهاد

 

ای خطاب آیه‌های لطف و جود

ای غنی از ذکر و تسبیح و سجود

 

موج دریای سخاوت یا علی (ع)

اوج آیت‌های رحمت یا علی (ع)

 

عهد و پیمان محمد (ص) را پیام

راز جویان بر قیام تو قیام

 

ای امانت دار شمع کائنات

راز و سوگند حریم نازعات

 

ساقی پیمانه‌ی شُربِ طَهور

چشمه و آیینه و نورِ زبور

 

ای علی آیینه‌ی نور خدا

ای کلید رمزهای مصطفی (ص)

 

ای وجودت روشنای کوه طور

مهر رویت از نبی بگرفته نور

 

آیت رحم و مروّت یا علی

ای دلت دریای رحمت یا علی

 

نقش آیینت بود بر جان ما

تا کند بر ما نظر جانان ما

 

ای جمالت رَشکِ مهر و آفتاب

بر دل اهل وَلا ای گل بتاب

 

از کرم شوری بده بر حال ما

کز معانی پُر شود احوال ما

 

«سیّده فیروزه حافظیان»

 

منبع: کتاب تب هشتم، صص ۷۸-۷۶