مولا (علیه السلام)

 

صلای حقی و سالار مولا!

نیستان از دَمَت سرشار مولا!

شکوه دَعوتی آزاده مردی

و دریایی – زلال افکار مولا!

پیام هل اتی آیات نوری

نشان عشقی و هم یار مولا!

توکل کردی و با ذوالفقارت

زدودی خار از گلزار مولا!

ز رستاخیز عدلت لاله رویید

کران تا بیکران خونبار مولا!

به مژگانت که صف در صف بهار است

شدم از نرگست بیمار مولا!

بده ساقی کوثر، باده از نور

که بردارد ز جان زنگار مولا!

سعادت پر زد از آنان که با تو

دورو بودند و دل آزار مولا!

دری از غربت خود باز کن باز

که مستم بهر یک دیدار مولا!

 

«سیّده فیروزه حافظیان»

منبع: کتاب تب هشتم، صص ۱۵ و ۱۶