دف زنان آمد بهار !

 به نام خالق زیبایی ها

سلام به بهار

سلام به دوستداران شعر و ادب

فصل شکفتن ها و رستن ها بر شما خوبان مبارک

آرزوی بهاری بودنتان را داریم

                         پیک یار

دف   زنان   دامنکشان    آمد    بهار

                              راز ها در سینه   دارد   لاله زار

در حریر صبح سیمین ، غرق شوق

                             موکب گل می رسد با  پیک   یار

آسمان   گسترده   دامن  رنگ  رنگ

                            فرش طاووس است طرح روزگار

یاس و نرگس دستشان در دست باد

                             پایکوبان  در  پی  گشت  و  گذار

خوش   نسیمی  می وزد  ای  عاشقان

                             شاد   بادا  روزهاتان   بی  شمار

 

 فیروزه حافظیان