براساس یک تحقیق از گرایشات اجتماعى و صنفى زنان مهاجر تبار ساکن سوئد، تمایل به استفاده از حجاب و پوشش اسلامى، بویژه در میان دختران نوجوان مسلمان تبار در جامعه سوئد افزایش یافته است. «زنان محجبه شاغل در امور مختلف جامعه، با حفظ حجاب و حمل روسرى نشان مى‏دهند با افتخار و پاکدامنى، مى‏توانند در جامعه حضور داشته باشند.»
بنا به تحقیقاتى که توسط یک بانوى خبرنگار سوئدى به نام خانم «کاترینا بیروال‏» صورت گرفته، بانوان و زنان جوان مسلمان که بعضا سالها در سوئد زندگى کرده‏اند، بیش از زمان زندگى در کشور سوئد ، به ‏حفظ سنتها و پوشش اسلامى و استفاده از روسرى گرایش پیدا کرده و پیوسته بر تعداد خانمهاى محجبه افزوده مى‏شود، به گونه‏اى که مى‏توان گفت پوشش موى سر اکنون رایج‏شده است.
خانم کاترینا بیروال در بررسى خود، زنان محجبه را به دو گروه تقسیم کرده است: گروهى که عمدتا به منظور منحرف ساختن توجهات مردان و ممانعت از نگاه به آنان به چشم یک کالاى جنسى و تجارى و گروه دیگر که از نظر سنتى داشتن روسرى و حجاب همانند بپا کردن کفش برایشان امرى محرز و طبیعى است. این خبرنگار سوئدى به این نکته نیز اشاره کرده است که پوشش حجاب (اسلامى) علاوه بر زمینه‏هاى فوق، مى‏تواند برخاسته از یک دیدگاه سیاسى، عمدتا به منظور شکلى از مقاومت در برابر سرمایه دارى غرب نیز مورد ملاحظه قرار گیرد.
آقاى یوناس سونسون، دانشجوى دکترا در رشته اسلام شناسى دانشگاه شهر لوند (واقع در جنوب سوئد)، در گفت و گو با کاترینا بیروال، مى‏گوید: در کشور سوئد آزادى کامل وجود دارد، بسیارى از دختران على رغم مخالفت والدین خود، اکنون روسرى برسر مى‏گذارند و در این مورد نمونه‏هاى زیادى وجود دارد. وى مى‏گوید: روسرى سفید رنگ بزرگى که تا روى شانه‏ها را مى‏پوشاند، توام با لباسهاى غربى (از نظر رنگ و جنس، نظیر کت و دامن) به صورت یک روند مد در اروپا، میان زنان مسلمان فراگیر شده است. آنها در کشورهاى دموکراتیک زندگى مى‏کنند و حفظ اسلام خود را با آن جامعه تطبیق مى‏دهند و همزمان، دانش و آگاهیهاى آنان نسبت‏به نگرشهاى مختلف در اسلام رشد مى‏یابد.
خانم کاترینا بیروال در گزارش خود نوشته است: «افراد در خارج از وطن اصلى، اغلب سنتى ترو به حفظ سنن خود بیشتر گرایش پیدا مى‏کنند و این امرى است که زنان مسلمان را حتى از زمان زندگى در کشورهاى خودشان، بیشتر به استفاده از روسرى ترغیب مى‏نماید. به نوشته وى: «حتى فمنیستهایى وجود دارند که معتقدند حجاب اسلامى، زنان آنان را از قیود بردگى و تهاجم مدها در امان نگه مى‏دارد». این خبرنگار در بخشى از گزارش خود درباره برگزارى نمایشگاه روسرى در حومه پایتخت استکهلم، نوشته است: «مد ساز معروف فرانسوى، پیر کاردن، بوتیک و شعبه‏اى در استانبول ندارد، اما در حومه استکهلم در منطقه رینکه بى (منطقه مهاجرنشین استکهلم) فروشگاه لباس زنانه‏اى وجود دارد که آخرین مد روسریها و مانتو از شالهاى رنگین تا رداى بلند زنانه را مى‏فروشد.
ملاحظات
در کشور سوئد على رغم وجود گرایشات نژاد پرستانه که بعضا گزارشات مطبوعاتى روند رو به رشد آن را خبر مى‏دهند، زنان مسلمان بویژه از کشورهاى عربى، بوسنى و پاکستان، بیش از سالهاى گذشته، به حفظ حجاب رغبت نشان مى‏دهند.
در ایستگاههاى قطار زیرزمینى و وسائط نقلیه همگانى و فروشگاههاى بزرگ مرکز شهر، اکنون ملاحظه بانوان محجبه در مقایسه با ۴ سال پیش، امرى طبیعى و عادى به نظر مى‏رسد.
براساس آخرین گزارشات رسانه‏ها، در حال حاضر ۳۰۰-۲۰۰ هزار نفر از جمعیت ۸/۸ میلیون نفرى سوئد را ساکنان مسلمان تشکیل مى‏دهند.
تعیین میزان تقید به اعمال و احکام اسلامى در میان مسلمانان سوئد، امرى بسیار دشوار است، اما با وجود سه سازمان بزرگ سراسرى اسلامى که عمدتا چتر فراگیر مراکز اسلامى مختلف در سوئد را تشکیل مى‏دهند، مى‏توان گفت که میزان تقید به حفظ شعائر اسلامى در میان مسلمانان ترک و عرب تبار بیش از مهاجرین سایر ملیتهاست و علاقمندى براى مراجعه به مراکز اسلامى (پس از مشخص شدن وضعیت اقامت در سوئد) در میان مسلمانان بوسنیایى و عرب، بیش از سایر مهاجرین دیده شده است.
گزارش روزنامه فوق از جمله گزارشات و به اصطلاح علائم اجراى اراده سیاسى دولت‏به ادغام فرهنگى مهاجرین در جامعه بومى سوئد و همچنین جلب افکار عمومى جمعیت کثیر مهاجرینى است که تابعیت‏سوئد را پذیرفته‏اند.
درعین حال، این گونه گزارشات از دو زاویه دیگر نیز مى‏تواند مورد ملاحظه قرار گیرد:
اول آنکه هشدارى است محترمانه و در واقع سیستماتیک نسبت‏به رشد اسلام گرایى نظیر حجاب در میان زنان مهاجر تبار در جامعه اروپا از جمله سوئد که باعث نگرانى عده‏اى از سیاسیون و دست اندرکاران امور فرهنگى این کشور گردیده است و دوم، موضوع باز نمودن بحث‏حجاب در جامعه سوئد (با توجه به رشد فزاینده گرایش به عایت‏حجاب در سوئد) و سپس تفسیر و تفهیم آن، نه بدان گونه که ماهیت و علل اصالت‏حجاب را در آیین اسلام مطرح نماید، بلکه به شکلى که از یکسو جامعه زنان، به نوعى آرامش نسبى احساس کنند و از سوى دیگر، شکل و نوع حضور آسان و متناسب شرایط را نشان دهد. شاید در نظر اول، تقلیل معنویت‏حجاب و مدرنیزه کردن به ذهن متبادر گردد، ولى باید هر پدیده اجتماعى را متناسب بستر و زمینه اجتماعى آن پدیده لحاظ کرده، گامهاى سنجیده و متناسب برداشت. شرایط جهانى و اوضاع فرهنگى منطقه (اروپا – اروپاى شمالى) نمى‏تواند متاثر از آنچه که در عالم خارج به نام اسلام، در حال تحقق یافتن است، نباشد; در طول بیست‏سال گذشته، سیاستمداران و صاحبان قدرت و مکنت مالى نیز تمام توان خود را در هدم جریان اسلامى بکار گرفته‏اند.
اما نتیجه نه تنها به نفع منافع ایشان نبوده، بلکه روز بروز شاهد رشد اسلام گرایى هستند. بنابراین، عاقلانه این است که زندگى مسالمت آمیز با اسلام و مسلمانان داشته و از شدت تخاصم بکاهند. کشورهاى اروپاى شمالى که از سویى از نظر تاریخى همچون اروپا درگیرى شدید مذهبى در عصر رنسانس و قبل از آن را تجربه نکرده اند و از سویى دیگر، مهاجرپذیر و نیازمند مهاجر ند، ترجیحا راه میانه را برخواهند گزید. البته راه طولانى و داراى فراز و نشیب فراوان خواهد بود که در این میان، رفتارهاى فرهنگى و تبلیغات مذهبى ما مى تواند نقش قابل توجهى داشته باشد. تغییرات جهانى، شبکه‏هاى ماهواره‏اى، ارتباطات گسترده و روزمره، ایجاب مى‏کند که نسبت‏به رفتارهاى فرهنگى و تبلیغى متناسب با مناطق گوناگون، برنامه‏هاى خاص و جداگانه‏اى تنظیم گردد.
منبع: ماهنامه اسلام و غرب شماره ۲۷
نقل ازسایت : http://www.women.org.ir/pages/content.php?id=3619