دکتر حکیمه دبیران بانوئی ادیب، استاد، شاعر، سخنور و از مفاخر ایران زمین است ایشان د ارای دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران می‌باشند دکتر دبیران از سال ۱۳۴۷ خدمت فرهنگی خود را با تدریس در دبیرستان شروع کردند و ضمن آن در مدارج عالی تحصیلی را هم پیمودند سالهای بسیار پرباری را به خدمات علمی، فرهنگی در داخل و خارج از کشور پرداختند و هم اکنون عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم گروه زبان و ا دبیات فارسی و در مقام استاد برجسته مشغول به خدمت می‌باشند.


خاتون قلم مفتخر است که این بانوی دانشمند عضویت افتخاری این مؤسسه را پذیرفتند و این مرکز می‌تواند با رهنمودهای استادانه ایشان از نزدیک و دور مسیری امیدوار کننده در ادب و فرهنگ را هر چه پربارتر بپیمایند.
زحمات و کارهای علمی و سترگ دکتر دبیران در این اندک نمی‌گنجد ما امیدواریم از حرکت‌های ارزشمند علمی، ادبی و فرهنگی این بانوی فرهیخته بتدریج سخن بگوئیم. و از مقاله‌های مفید و پربار ایشان در سایت «خاتون قلم» بهره‌مند شویم.
دکتر دبیران سوابق شغلی بسیار درخشانی دارد او از آغاز کار استاد زبان و ادبیات فارسی و از سال ۱۳۶۴ معاون آموزشی دانشگاه الزهراء و در اندک زمان به ریاست ا ین دانشگاه برگزیده شد و بعد از چند سال خدمت ارزنده در سال ۱۳۶۷ دو سال بعنوان مدرس زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه پنجاب لاهور پاکستان مشغول شد دکتر دبیران مأموریت‌های اداری علمی فراوان به خارج از کشور داشته است از جمله در سال ۱۳۷۸ به مدت ۶ ماه فرصت مطالعاتی در دانشگاه هاروارد (بوستون امریکا) و از سال ۸۲ تا ۸۴ به تدریس در دانشگاه پواتری مالزی پرداخته است. برنامه‌ها و کنفرانس‌های بسیار پر بار علمی در کشورهای هندوستان ـ نیجریه ـ سیرالئون ـ ترکمنستان ـ تاجیکستان ـ مالزی ـ پاکستان ـ داشته است او عضویت در شوراهای انجمن‌ها و ستادهای مختلف دارد.
مقاله‌های ارزنده دکتر دبیران در این مختصر نمی‌گنجد چندین مقاله اثر ا و را از ده‌ها را در اینجا نام می‌بریم:
۱ـ تأثیر حدیث و قرآن در آثار سعدی
۲ـ پیر حافظ
۳ـ پروین اختر آزادگی
۴ـ جمال ساقی باقی در شعر و نثر عراقی
۵ـ تجلی نور در شعر پروین
۶ـ سعه صدر و وسعت مشرب حافظ و …
به امید اینکه در آ‌ینده بتوانیم از این مقاله‌های ارزنده در سایت «خاتون قلم» استفاده کنیم.
تألیفات دکتر دبیران: ۱ـ فرهنگ مختصر سه زبانه فارسی مالایی انگلیسی
آماده چاپ توسط«دیوان بهار» (فرهنگستان زبان مالزی)
۲ـ شرفنامه مَنْیَری یا فرهنگ ابراهیمی (ج ۱) گردآوری ابراهیم قوام فاروقی، مقابله، نسخ، تصحیح، مقدمه، و تعلیقات دکتر حکمیه دبیران
(تهران پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی ۱۳۸۵) که به چاپ رسیده است.
طرحهای پژوههشی و مقاله‌های منتشر شده از دکتر دبیران زیاد است ایشان تقدیر‌ نامه‌های فراوانی هم از مراکز و مقامات علمی و فرهنگی و سیاسی در داخل و خارج از کشور دارند و عضو هیأت تحریریه نشریه‌های دانشگاهی بسیاری هستند و با آنان همکاری می‌کنند.
«خاتون قلم» سعی دارد بتواند آثار وحرکت‌های مثبت این فرهیختگان را هر چه بیشتر به جامعه بلاخص به نسل جوان معرفی نماید و امیدوار است با همکاری مراکز فرهنگی و علمی بتواند از آ‌نان تجلیل به عمل آورد..

Fax: (0098) (021) 88828416
E – Mail : dabiran@ saba. Tmu.ac.ir
h- dabiiran4 @ yahoo.com