نوشته‌ها

چون موج به دریای کمال تو تپیدیم

  گنج نهان تقدیم به ساحت قدسی نفس پدر بزرگوارم   چون موج به دریای کمال تو تپیدیم تا ساحل مقصود* ز فیض تو رسیدیم   شب را به خیال تو سحر کرد دل تنگ از شمس رخت دولت دیدار ندیدیم!   با یاد نگاه تو و شیرین سخنانت بر دفتر صد خاطره چون اشک […]