نوشته‌ها

گر از این تحفه ام کنم تعریف

گر از این تحفه ام کنم تعریف نزد اهل خرد خطا باشد   ور به صندوق دل کنم پنهان کس نداند در آن چه ها باشد   سرّ مطلب اگر کنم واضح کشف سرّ است و ناروا باشد   نصفی از شمس دل طلوع دهم نصف دیگر در ابرها باشد   گر نگویم گدایی خود […]

بگویم ای که تو را دیده و دل بیناست

بگویم ای که تو را دیده و دلِ بیناست به گفته ام نگری گفته خدا پیداست   چه ولوله است هویدا به خطّه سخنان چه غلغله است که در عالم حروف بپاست   جنود فکر به فکرت شد از یسار و یمین سپاه عقل بحیرت ستاره از چپ و راست   کجاست عیسی حکمت ببیند […]

لوح محفوظ علامه سید ابوالحسن حافظیان

    حق چاپ برای « لوح محفوظ علامه سید ابوالحسن حافظیان » محفوظ می باشد. هر گونه کپی، پرینت و فروش این لوح از نظر شرعی جایز نمی باشد. و فاقد اثر خواهد بود. لطفا پوستر اصلی را تهیه بفرمائید.  

شرح و تفسیر لوح محفوظ علامه سید ابوالحسن حافظیان

  رساله حاضر درباره لوحی از اعداد است که با اسلوب و ضوابط خاص علم اعداد، تدوین شده و دارای خصائصی است که در دیگر الواح نیست و در این رساله مشروحاً بیان خواهد شد. برای اینکه منظور و مقصود بیشتر روشن شود پیشگفتاری می آوریم. علم اعداد از جمله علوم اسرار و معارف غریبه […]