نوشته‌ها

مرحوم حافظیان ادعای هیچ مقامی را نکردند

شیخ عبدالقائم شوشتری: به نظر من مهمترین خصوصیت مرحوم آقای حافظیان این نکته بود که ما در این مدت که خدمت ایشان بودیم، چهار پنج سال اول متصل، بدین ترتیب که شاید هر روز اگر مبالغه نباشد خدمتشان بودیم. و بعد که قم مشرف شدیم منفصل، یعنی هر وقت که به مشهد مجددا می رفتیم، […]

ترجمه انگلیسی مقاله خطبه ی متّقین و علّامه حافظیان (ره)

Allameh Hafezian’s Life in Accordance with the Sermon No.193 in Nahj-al-Balaqe. The Pious Men Hakimeh Dabiran, Ph.D. Professor of Persian Literature in Kharazmi University, Tehran, Iran Abstract In the Indian Sub-Continent, there were some great mystic Iranian figures who have contributed to the promotion of public awareness about the holy religion of Islam Allameh Sayed […]

خطبه ی متّقین و علّامه حافظیان (ره)

دکتر حکیمه دبیران استاد دانشگاه خوارزمی و عضو انجمن عرفان اسلامی   چکیده: عارفان بزرگی از ایران، با سفر به شبه قارّه هند، به پیشبرد امور مردم آن خطّه در آشنایی با دین مقدّس اسلام و گسترش آن کمک کرده‏اند. علّامه سید ابوالحسن حافظیان (ره) خالصانه به کشمیریان در زمینه‏های گوناگون و رفع مشکلات آنان […]